+4525324614
dortebukdahl@gmail.com

Oplæg

Key-note oplæg – ”Gode løsninger på svære sociale problemer”

Oplægget præsenterer hovedbudskaber fra bogen ”Gode løsninger på svære sociale problemer”. Der vil i oplægget bl.a. være fokus på:

 • Mange sociale problemer er komplekse af natur – hvad vil det sige? Og hvordan tager vi højde for det, i udviklingen af den offentlige sektor?
 • Kan vi balancere styringen i offentlige organisationer, så politikerne kan sætte en tydelig retning, men så de fagprofessionelle samtidig får frihedsgrader og ro til at skabe velfærd?
 • Hvorfor skal vi stadig huske at fokusere på effekterne?
 • Hvorfor er det svært at overføre indsatser fra en kontekst til en anden?
 • Hvordan kan der skabes ændringer på systemniveau, som radikalt forbedrer mulighederne for at løse sociale problemer?

Oplægget kan tilpasses i varighed fra 15-35 minutter.

Oplægget er skræddersyet til at fungere i store forsamlinger. Det er udarbejdet med hjælp fra Kasper Sørensen fra Besttellers (aktivt link), der er ekspert i historiefortælling. Han har bl.a. har samarbejdet med komikeren Per Helge om forestillingerne DJØF med løgn I-III og har coachet oplægsholderne i Social Talks.

Oplæg: Pragmatisk brug af evidens gennem oversættelser og frihedsgrader  

Bare fordi en indsats virker i en kontekst virker den ikke nødvendigvis i en anden kontekst. Frihedsgrader og prioritering af oversættelser til lokale forhold er vigtigt. Det er ligeledes vigtigt at have en struktur for løbende forbedringer, når nye udfordringer melder sig.

Oplægget er baseret på kapitel 2 i bogen ”Gode løsninger på svære sociale problemer”

Oplægget kan tilpasses i varighed fra  20-60 minutter. Der kan suppleres med gruppearbejde, så det får karakter af en workshop.

Oplæg ”Hvordan måler vi effekter af sociale indsatser – og hvordan får vi målingerne til at give værdi?”

Det er svært at måle effekter af sociale indsatser. Kun få relevante tal kan findes i registrene og ofte vil man slet ikke kunne indfange det helt særlige ved en social indsats ved hjælp af kvantitative målinger. I oplægget beskrives målemetoder og metodevalg, når effekter skal måles. Endvidere sættes ord på den ydmyghed og forsigtighed tallene skal tilgås med.

I oplægget trækkes der på erfaringer mit arbejde som kontorchef i Københavns Kommunes Socialforvaltning, hvor jeg ledede arbejdet med effektmåling og effektstyring. Der trækkes endvidere på erfaringer fra rådgivning af socialøkonomiske virksomheder om effektmåling.

Oplægget er baseret på kapitel 10 og 11 i bogen ”Gode løsninger på svære sociale indsatser”

Oplægget vil komme ind på:

 • Hvorfor er det vigtigt at måle effekter af socialt arbejde?
 • Hvorfor er det så svært at måle sociale effekter?
 • Hvilke udfordringer er der?
 • Hvilke metodiske valg skal vi forholde os til?
 • Hvordan bruger man data, så de giver værdi
 • Hvordan kan vi gå pragmatisk, åbent og nysgerrigt til data?

Oplægget kan tilpasses i varighed fra 30 minutter til 2 timer. Der kan suppleres med gruppearbejde, så det får karakter af en workshop.

Oplæg: Det gode liv og en plads i arbejdsfællesskabet hænger sammen

Oplægget er bl.a. baseret på artiklen ”Sociale beskæftigelsesindsatser” i bogen ”Fremtidens kontanthjælp”. Se mere her (aktivt link).

Oplægget vil komme ind på:

 • Hvorfor er arbejdsfællesskaber vigtige for mennesker?
 • Hvilke barrierer er der for udsatte lediges adgang til arbejdsfællesskaber?
 • Hvilke innovative indsatser er værd at lære af?
 • Hvordan tilpasser vi andres gode erfaringer til vores kontekst?

Oplægget kan tilpasses i varighed fra 15 minutter til 45 minutter

Oplæg: Socialøkonomi – en vigtig brik i et rummeligt arbejdsmarked

Oplægget er baseret på mine erfaringer som leder af Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi.

Oplægget kommer ind på:

Hvad socialøkonomi?

Hvilke potentialer er der ved at bruge socialøkonomi som en virksom ingrediens i social- og beskæftigelsesrettede indsatser.

Oplæg: Sådan skrev jeg en fagbog

I oplægget fortæller jeg om mine erfaringer med at skrive bogen ”Gode løsninger på svære sociale problemer”.

Jeg fortæller, hvad der motiverede mig til at komme i gang, om mine skrivestrategier, når bogen skulle skrives ved siden af et fuldtidsarbejde, om kriser og tvivl i processen og om, hvordan jeg brugte sociale medier til at skabe opmærksomhed om bogen. Jeg fortæller endvidere, hvordan jeg i skriveprocessen inddrog et meget stort antal mennesker, der bidrog til et markant kvalitetsløft af bogen.   

Endelig fortæller jeg om, hvordan jeg via de sociale medier fik skabt opmærksomhed om bogen.

Send en mail, hvis du ønsker et tilbud på et oplæg.