+4525324614
dortebukdahl@gmail.com

Oplæg

Key-note oplæg – ”Gode løsninger på svære sociale problemer”

Oplægget præsenterer hovedbudskaber fra bogen ”Gode løsninger på svære sociale problemer”. Der vil i oplægget bl.a. være fokus på:

 • Mange sociale problemer er komplekse af natur – hvad vil det sige? Og hvordan tager vi højde for det, i udviklingen af den offentlige sektor?
 • Hvorfor er det svært at overføre indsatser fra en kontekst til en anden?
 • Hvordan giver vi et rum til lokale indsatser og til de professionelles dømmekraft?
 • Hvilke erfaringer har jeg selv gjort mig som leder i en socialforvaltning og som rådgiver af sociale organisationer?
 • Kan vi balancere styringen i offentlige organisationer, så politikerne kan sætte en tydelig retning, men så de fagprofessionelle samtidig får frihedsgrader og ro til udvikling af velfærd?
 • Hvordan kan der skabes ændringer på systemniveau, som radikalt forbedrer mulighederne for at løse sociale problemer?

Oplægget kan tilpasses i varighed fra 20-35 minutter. Det kan kombineres med efterfølgende drøftelser.

Oplægget er skræddersyet til at fungere i store forsamlinger.

Oplæg: Refleksiv praksis og dømmekraft – vejen til at understøtte vidensbasering af socialområdet

Socialområdets store problem er ikke mangel på viden. Den er der masser af. Og selvfølgelig er det også altid godt med mere viden. Problemet er i højere grad, at vi ikke er dygtige nok til at bruge den viden, der findes i de lokale arenaer, som vi arbejder i.

Og den store udfordring er også, at sociale problemer er komplekse. Så det handler ikke bare om at tage de rigtige færdige metoder ned fra hylden, det handler om at oversætte relevant viden – til lokale kontekster og til den enkelte borger. Og om at forstå viden dialektisk – at den i lige så høj grad fødes af lokale erfaringer som af kloge studier fra forskerne. Skal viden bringes i anvendelse kræver det en refleksiv praksis blandt fagprofessionelle samt et mindset, hvor man løbende har fokus på forbedringer og udvikling.

Oplægget er blandt andet baseret på kapitel 2, 7 og 9 i bogen ”Gode løsninger på svære sociale problemer”

Oplægget kan tilpasses i varighed fra  20-60 minutter. Der kan suppleres med gruppearbejde, så det får karakter af en workshop.

Oplæg ”Hvordan måler vi effekter af sociale indsatser – og hvordan får vi målingerne til at give værdi?”

Det er svært at måle effekter af sociale indsatser. Kun få relevante tal kan findes i registrene og ofte vil man slet ikke kunne indfange det helt særlige ved en social indsats ved hjælp af kvantitative målinger. I oplægget beskrives målemetoder og metodevalg, når effekter skal måles. Endvidere sættes ord på den ydmyghed og forsigtighed tallene skal tilgås med.

I oplægget trækkes der på erfaringer mit arbejde som kontorchef i Københavns Kommunes Socialforvaltning, hvor jeg ledede arbejdet med effektmåling og effektstyring. Der trækkes endvidere på erfaringer fra rådgivning af socialøkonomiske virksomheder om effektmåling.

Oplægget er baseret på kapitel 10 og 11 i bogen ”Gode løsninger på svære sociale indsatser”

Oplægget vil komme ind på:

 • Hvorfor er det vigtigt at måle effekter af socialt arbejde?
 • Hvorfor er det så svært at måle sociale effekter?
 • Hvilke udfordringer og dilemmaer er der? Fx når data på en gang skal bruges til styring og til læring?
 • Hvilke metodiske valg skal vi forholde os til?
 • Hvordan bruger man data, så de giver værdi
 • Hvordan kan vi gå pragmatisk, åbent og nysgerrigt til data?

Oplægget kan tilpasses i varighed fra 30 minutter til 2 timer.

Der kan suppleres med gruppearbejde, så det får karakter af en workshop.

Oplæg: Det gode liv og en plads i arbejdsfællesskabet hænger sammen

Oplægget er bl.a. baseret på artiklen ”Sociale beskæftigelsesindsatser” i bogen ”Fremtidens kontanthjælp”. Se mere her (aktivt link).

Oplægget vil komme ind på:

 • Hvorfor er arbejdsfællesskaber vigtige for mennesker?
 • Kan vi skabe helhedsorienterede indsatser, hvor arbejde og det gode liv går hånd i hånd?
 • Hvordan kan man hjælpe flere udsatte ledige ind i arbejdsfællesskaber?
 • Hvilke innovative indsatser er værd at lære af?

Oplægget kan tilpasses i varighed fra 15 minutter til 45 minutter

Oplæg: Socialøkonomi – en vigtig brik i et rummeligt arbejdsmarked

Oplægget er baseret på mine erfaringer som leder af Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi.

Oplægget kommer ind på:

Hvad socialøkonomi?

Hvordan får man en bæredygtig forretningsmodel i en socialøkonomisk virksomhed?

Hvordan etablerer socialøkonomiske virksomheder partnerskaber med kommunerne i løsning af komplekse samfundsproblemer?

Hvordan tilpasser de socialøkonomiske virksomheder sig det paradigmeskifte, der har været i jobcentrene med fokus på lønnede timer?

Hvordan etablerer socialøkonomiske virksomheder partnerskaber med almindelige virksomheder, der ønsker at tage et socialt ansvar? Det kan fx være som underleverandør, ved samarbejder om co-branding og ved, at private virksomheder ansætter borgere, der først har været tilknyttet en socialøkonomisk virksomhed.

Hvilke potentialer er der ved at bruge socialøkonomi som en virksom ingrediens i social- og beskæftigelsesrettede indsatser? Kan de noget, som kommunen ikke selv kan?

Oplægget kan tilpasses i varighed fra 15 minutter til 45 minutter