+4525324614
dortebukdahl@gmail.com

Om

Om Dorte Bukdahl

Dorte Bukdahl er leder af Copenhagen Dome, der er et videnscenter for socialøkonomi forankret I den socialøkonomiske virksomhed Grennessmindes. Dorte rådgiver socialøkonomiske virksomheder om forretningsudvikling samt  kommunale jobcentre og socialforvaltninger om udvikling af kvaliteten af deres arbejde.  

Dorte har tidligere i 7 år været kontorchef i Socialforvaltningen i Københavns Kommune og før det været analysechef i KL.

Dorte er uddannet cand.scient.pol. og har en lederuddannelse fra KIOL Executive. Dorte har lang erfaring med at afholde fordrage og med procesfacilitering og projektledelse.

Copenhagen Dome

Dorte er til daglig leder af videnscenteret Copenhagen Dome, der er forankret hos den socialøkonomiske virksomhed Grennessminde. Copenhagen Dome rådgiver socialøkonomiske virksomheder om forretningsudvikling.

Copenhagen Domes hjemmeside findes her:

Copenhagen Dome | Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi