+4525324614
dortebukdahl@gmail.com

Bog

Bogen Gode løsninger på svære sociale problemer udkommer på forlaget Samfundslitteratur i januar 2021.

I januar 2020 udgav jeg bogen ”Gode løsninger på svære sociale problemer”.

Tekst fra bogens bagside:

”Nye redskaber og nye faglige metoder melder sig løbende og gribes af de offentlige organisationer. De ledsages ofte af et håb om, at man nu har knækket koden på væsentlige samfundsproblemer. Men når de skal implementeres, melder kompleksiteten sig. Og ofte ser man ikke de markante resultater, som man havde håbet. 

Vejen frem er at skrue ned for styringen og give frihedsgrader til lokal nytænkning og en pragmatisk tilpasning af metoder – samt en mere radikal involvering af borgerne, når de rette indsatser skal findes.

Gode løsninger på svære sociale problemer peger på de ingredienser, som på tværs af indsatser har vist sig at være virksomme, når der skal skabes gode løsninger på svære sociale problemer. Ingredienserne kan bruges, når sociale indsatser skal tilpasses en ny kontekst eller når helt nye indsatser skal udvikles. Bogen fortæller også, hvordan indsatserne implementeres, hvordan refleksion kan understøtte forankring af indsatserne og hvordan effekten af indsatserne kan måles. Undervejs præsenteres en lang række eksempler på visionære indsatser i Danmark. Der er også mange eksempler på indsatser, hvor det er gået galt eller har været svært, men hvor der er vigtig læring at tage med.

Gode løsninger på svære sociale problemer henvender sig til ledere og medarbejdere i offentlige organisationer, der er optaget af at finde en balanceret vej til styring og organisation og til fagprofessionelle, undervisere og studerende med interesse for udvikling af det gode sociale arbejde.”

Bogen kan bestilles her: Gode løsninger på svære sociale problemer af Dorte Bukdahl – 9788759338568 (academicbooks.dk). Hvis du befinder dig i nærheden af Amager kan du også købe den af mig og samtidig få bogen signeret. Skiv en besked til dortebukdahl@gmail.com