+4525324614
dortebukdahl@gmail.com

Dorte Bukdahl

Forfatter og foredragsholder

Om Dorte Bukdahl

Forfatter og foredragsholder

Dorte Bukdahl er leder af Copenhagen Dome, der er et videnscenter for socialøkonomi forankret I den socialøkonomiske virksomhed Grennessminde. Dorte rådgiver socialøkonomiske virksomheder om forretningsudvikling samt kommunale jobcentre og socialforvaltninger om udvikling af kvaliteten af deres arbejde. Dorte har tidligere i 7 år været kontorchef i Socialforvaltningen i Københavns Kommune og før det været analysechef i KL. Dorte er uddannet cand.scient.pol. og har en lederuddannelse fra KIOL Executive. Dorte har lang erfaring med at afholde foredrag og med procesfacilitering og projektledelse.

Foredrag

Key-notes og faglige oplæg

Faglige oplæg kan kombineres med workshops

Key-note oplæg – “gode løsninger på svære sociale problemer”

Oplægget præsenterer hovedbudskaber fra bogen ”Gode løsninger på svære sociale problemer”

Oplæg – pragmatisk brug af evidens gennem oversættelser og frihedsgrader

Oplægget er baseret på kapitel 2 i bogen ”Gode løsninger på svære sociale problemer”

Oplæg – hvordan måler vi effekter af sociale indsatser – og hvordan får vi målingerne til at give værdi?

Oplægget er baseret på kapitel 10 og 11 i bogen ”Gode løsninger på svære sociale problemer”

Oplæg- det gode liv og en plads i arbejdsfællesskabet hænger sammen

Oplægget er bl.a. baseret på artiklen ”Sociale beskæftigelsesindsatser” i bogen ”Fremtidens kontanthjælp”.

Oplæg – socialøkonomi – en vigtig brik i et rummeligt arbejdsmarked

Oplægget er baseret på mine erfaringer som leder af Copenhagen Dome – Videnscenter for Socialøkonomi.

Generelt om oplæg

Artikler

Sociale indsatser kan ikke skabe mirakler på den halve tid
Trin for trin: Sådan starter du en socialøkonomisk virksomhed
Debat: Partnerskaber er vejen frem, hvis vi skal skabe større sammenhæng for borgeren
Det gode liv og de flittige timer hænger sammen
Sådan gøder socialøkonomiske virksomheder kommunalt samarbejde
Sociale beskæftigelsesindsatser
Bog

Gode Løsninger på Svære Sociale Problemer

I januar 2021 udgav jeg bogen ”Gode løsninger på svære sociale problemer”.

Bogens bagsidetekst siger: ”Nye redskaber og nye faglige metoder melder sig løbende og gribes af de offentlige organisationer. De ledsages ofte af et håb om, at man nu har knækket koden på væsentlige samfundsproblemer. Men når de skal implementeres, melder kompleksiteten sig. Og ofte ser man ikke de markante resultater, som man havde håbet. Vejen frem er at skrue ned for styringen og give frihedsgrader til lokal nytænkning og en pragmatisk tilpasning af metoder – samt en mere radikal involvering af borgerne, når de rette indsatser skal findes. Gode løsninger på svære sociale problemer peger på de ingredienser, som på tværs af indsatser har vist sig at være virksomme, når der skal skabes gode løsninger på svære sociale problemer. Ingredienserne kan bruges, når sociale indsatser skal tilpasses en ny kontekst eller når helt nye indsatser skal udvikles. Bogen fortæller også, hvordan indsatserne implementeres, hvordan refleksion kan understøtte forankring af indsatserne og hvordan effekten af indsatserne kan måles. Undervejs præsenteres en lang række eksempler på visionære indsatser i Danmark. Der er også mange eksempler på indsatser, hvor det er gået galt eller har været svært, men hvor der er vigtig læring at tage med. Gode løsninger på svære sociale problemer henvender sig til ledere og medarbejdere i offentlige organisationer, der er optaget af at finde en balanceret vej til styring og organisation og til fagprofessionelle, undervisere og studerende med interesse for udvikling af det gode sociale arbejde.”

Konsulentydelser

De fleste konsulentopgaver løser jeg i regi af min arbejdsplads Copenhagen Dome, der rådgiver socialøkonomiske virksomheder om forretningsudvikling. Vi rådgiver også kommuner, der ønsker at udvikle deres tilbud på det sociale område.

Se mere på Copenhagendome.dk.

Kontakt